Thịnh vượng chung cho châu Á, của châu Á

Chúng tôi gắn kết các doanh nghiệp châu Á có cùng chí hướng trong lĩnh vực kỹ thuật số để tạo ra giá trị nội địa và thu hẹp bất bình đẳng kinh tế.


Chúng tôi đang tìm kiếm thêm các công ty có cùng chí hướng và nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển nền kinh tế số nhằm tạo ra giá trị nội địa cũng như sự thịnh vượng chung trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) để tham gia vào liên minh.

Phương pháp lấy APAC làm trọng tâm với sự kết hợp giữa vận động chính sách từ dưới lên và tác động xã hội.

Chúng tôi là một liên minh coi châu Á là trọng tâm

Đại diện cho tiếng nói của các công ty châu Á thuộc mọi quy mô, hỗ trợ các thông lệ kinh doanh tốt nhất của châu Á trong môi trường số.

Hướng đến thị trường nội địa. Hòa nhập với thị trường nội địa

Hiểu rõ các ưu tiên trong chính sách tại mỗi quốc gia. Có các đối tác nội địa, sức ảnh hưởng cũng như quan hệ kết nối trong nước, hỗ trợ tuân thủ và tiếp cận thị trường nội địa.

Phối hợp chính sách

Đóng góp để phát triển nền kinh tế số nội địa và thúc đẩy các chính sách kỹ thuật số thân thiện với doanh nghiệp với tư cách là đồng minh của chính phủ.

Thành viên

Đối tác

Đọc báo cáo của chúng tôi

Prosperous APAC: Digital Economy Enablers

Giới thiệu

Chúng tôi là tổ chức gồm một nhóm nhiều công ty kỹ thuật số có tư duy đổi mới tại châu Á, hoạt động để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa công nghệ số trong mọi lĩnh vực.

Địa chỉ

secretariat@digitalprosperity.asia
Access Partnership
Asia Square, Tower 2
#11-01
12 Marina View
Singapore 018961